Hemsidan senast uppdaterad: 2018-11-18

The James Bond diecast of Corgi

Häftad engelsk utgåva signerad av författaren

The James Bond diecast of Corgi Dave Worrall

Utgåva: Dave Worrall

Publicerad: 1996

Utgivare: Solo Publishing Ltd

Erhållen från: Cinema Store, London

Ursprungligt pris: GBP 14.95

All information, text och grafik (om inte annat anges) på denna webbplats är skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss för att använda någonting.

Denna webbplats stöds inte på något sätt av Eon Productions Ltd, Danjaq, LLC, Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures, United Artists, Ian Fleming Publications Ltd eller någon annan av de som innehar rättigheter för James Bond. Den drivs helt oberoende av dem på fritidsbasis och utan vinstintresse.

Bilder från James Bond filmerna © 1962 - 2018 Danjaq LLC, MGM Inc., Sony Pictures, United Artists Cooperation, Columbia Pictures Industries, Inc.

Omslagsbilder till James Bond böckerna © 1953 - 2018 Ian Fleming Publications Ltd. och Glidrose Productions Ltd.

Ansvarig utgivare: Anders Frejdh