Hemsidan senast uppdaterad: 2017-12-08

15 hedersgäster förväntas närvara på en James Bond dag under London Film Convention den 17 september

Bekräftade Bond gäster är Caroline Bliss, Catherine Schell, Jenny Hanley, John Glen, John Moreno, Margaret Nolan, Maryam d'Abo, Shane Rimmer, Shirley Eaton, Stefan Kalipha, Sylvana Henriques, Tania Mallett, Terry Mountain, Valerie Leon och Virginia Hey. (Fyra av gästerna - John, John, Sylvana & Terry - gästade vår James Bond festival i Stockholm 2014.)

Läs mer

All information, text och grafik (om inte annat anges) på denna webbplats är skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss för att använda någonting.

Denna webbplats stöds inte på något sätt av Eon Productions Ltd, Danjaq, LLC, Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures, United Artists, Ian Fleming Publications Ltd eller någon annan av de som innehar rättigheter för James Bond. Den drivs helt oberoende av dem på fritidsbasis och utan vinstintresse.

Bilder från James Bond filmerna © 1962 - 2017 Danjaq LLC, MGM Inc., Sony Pictures, United Artists Cooperation, Columbia Pictures Industries, Inc.

Omslagsbilder till James Bond böckerna © 1953 - 2017 Ian Fleming Publications Ltd. och Glidrose Productions Ltd.

Ansvarig utgivare: Anders Frejdh